ΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112, ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112, ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πηγή: Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας