ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

γίνε μέλος της ομάδας μας

Φίλες και Φίλοι μας ,

Η έννοια του εθελοντισμού, όπως όλοι γνωρίζουμε, συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ο Εθελοντής είναι ο ενεργός εκείνος πολίτης που προσφέρει ευσυνείδητα, ανιδιοτελώς και αυθόρμητα το χρόνο ή τη γνώση του για το όφελος και τη θεραπεία της ανάγκης του Πλησίον, χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα ή Κοινωνική αναγνώριση.

Με αυτή την έννοια της ιδέας της Ανθρώπινης Αλληλοβοήθειας, όπως χρησιμοποιήθηκε άλλωστε και στην Κλασσική εποχή, για να αποδώσει με ευυπόληπτο τρόπο της αρετή, που συνίσταται στην Αγάπη για τον Συνάνθρωπο.

Ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός, ο Εθελοντής και κατ΄επέκταση ο Εθελοντισμός, θα πρέπει να αποτελέσουν το φωτεινό παράδειγμα και τη βάση , πάνω στα οποία θα οικοδομηθούν οι νέες Κοινωνικές Αξίες και Αρχές, έχοντας πάντα στο νου μας, ότι η Προσφορά προς τον Συνάνθρωπο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί και αποτιμηθεί σε υλικά αγαθά.

Τείνοντας το χέρι στον Συνάνθρωπο και δει στον αδύναμη, είναι σαν να τείνουμε το χέρι σε ολόκληρη την Κοινωνία , Μέλη της οποίας είμαστε και εμείς, συμβάλλοντας έτσι στην Πρόοδο και τη Ευημερία της, μέσω της εξάλειψης των Κοινωνικών ανισομερειών, ανισοτήτων και ανισορροπιών.

Γιαυτό ο Εθελοντισμός αποτελεί τον δείκτη Πολιτισμού μιας Κοινωνίας και της Πνευματικής ποιότητας των πολιτών της.