ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 1η ΕΜΑΚ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ 1η ΕΜΑΚ

Στις 9 Δεκεμβρίου Μέλη μας επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της 1ης ΕΜΑΚ όπου του έγινε ενημέρωση και επίδειξη σχετικά με την δραστηριότητα των Σκύλων Έρευνας-Διάσωσης καθώς επίσης και παρουσίαση τρόπου κατάσβεσης πυρκαγιάς με πυροσβεστήρα.

Στη συνέχεια η Ε.Ο.Α. προσέφερε στα Στελέχη της ΕΜΑΚ το πιστοποιημένο πρόγραμμα “STOP THE BLEED” .