Ε.Ο.Α.- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η Ε.Ο.Α. σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών-Βρυξέλλες, την Διοίκηση του ΓΝΑ “Η ΕΛΠΙΣ” και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας “Κρατύλος” , οργάνωσε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το βίντεο που ετοιμάσαμε, αναφορικά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Νοηματική Γλώσσα, για τους Συνανθρώπους μας με προβλήματα Ακοής.Το βίντεο έγινε με την ευκαιρία συμπλήρωσης 75 Χρόνων από την Υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης και ήταν πρωτοβουλία του Περιφερειακό Κέντρου Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών-Βρυξέλλες. Το βίντεο δημιουργήθηκε από τον κ. Χρήστο Δαγρέ, Διευθυντή του Κέντρου “Κρατύλος” . Την ταυτόχρονη Διερμηνεία την έκανε ευγενικά η κ. Σοφία Ρομπολή.