ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ Ε.Ο.Α. ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Π.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε το Κοινό μας ότι λάβαμε την Απόφαση του γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας αναφορικά με την – κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που αποστείλαμε στην ΓΓΠΠ και την επιτυχή συμμετοχή όλων των Μελών μας στον σχετικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν 4662/2020 – ένταξη της Ομάδας μας στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας (Μ.Ε.Ο.Π.Π.).

Ο αριθμός Μητρώου της Ε.Ο.Α. είναι: 0029-00-24.