ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Συνδρομή μας σε πυρκαγιές – σεισμούς – πλημμύρες – ακραία καιρικά φαινόμενα- έκτακτες καταστάσεις.  Διάθεση ΣμηΕΑ