ΥΓΕΙΑ

Διαχρονική εκπαίδευση μελών μας και κοινού στις πρώτες βοήθειες. Συνδρομή μας όπου χρειαστεί