Φίλες και Φίλοι μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών/Ζ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ KAI ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΕΡΓΩΝ, μας ενέγραψε στο Ειδικό Μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων, που υπάγονται στην Διεύθυνση αυτή.