ΣΥΝΔΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 23-8-23

ΣΥΝΔΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 23-8-23

Η Ε.Ο.Α. παρακολουθώντας με προσοχή το καθημερινό γίγνεσθαι και ιδιαίτερα τα έκτακτα γεγονότα που επηρεάζουν αρνητικά τον Συνάνθρωπο μας, προγραμμάτισε, σχεδίασε και υλοποίησε – μέσα πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων

Read more